01

Video

příběh plastu
02

Třídění
a recyklace

Nezapomeň sešlápnout

Téměř v celé ČR se plasty třídí do žlutých kontejnerů nebo pytlů. Jedná se o nejrozšířenější kontejnery na tříděný odpad. Do kontejnerů se třídí prakticky veškeré plasty, se kterými se doma setkáte. Vždy je potřeba se řídit instrukcemi na nálepkách na kontejneru. Důležité je také se snažit zmenšovat objem plastového odpadu již při jeho třídění a tím nejjednoduším je např. sešlapávat PET láhve.

Lis zmáčkne víc

Vytříděné plasty z barevných kontejnerů se sváží svozovými auty vybavenými lisem. Lis v nástavbě auta zmenšuje objem vyhozených plastů a vozy pojmou až 6x více těchto odpadů. Díky tomu vyvezou mnohem větší počet kontejnerů. Konečnou zastávkou aut se svezenými plasty jsou dotřiďovací linky.

Sonáta pro osm až šestnáct rukou

Dotřiďování plastů dle jednotlivých druhů materiálů probíhá na linkách v ČR ručně. Svezený odpad se nakládá na dopravník, který prochází vyvýšenou kabinou. V ní stojí podél pásu 4 - 8 pracovníků, kteří vybírají jednotlivé druhy plastových odpadů. Nežádoucí nečistoty, které projdou skrz kabinu, se odváží obvykle na energetické využití. Jednotlivé vytříděné druhy plastů se lisují do balíků a odváží se k další přípravě na recyklaci.

Namlít a proprat

Před samotnou recyklací se dotříděné plasty melou, následně propírají a dále zpracovávají podle konkrétních požadavků jednotlivých zpracovatelů. Jako druhotná surovina pak vstoupí přímo do procesu výroby nových produktů.

Nový život se rodí z granulátu

Při recyklaci plastů dochází k jejich roztavení a regranulaci. Granuláty se přidávají do vstřikovacích lisů, které formují nové výrobky. Nejrozšířenější je zpracování PET lahví, ze kterých se vyrábějí umělá vlákna, zátěžové koberce nebo opět nové lahve. Z fólií se pak vyrábí nové pytle a fólie, ze směsného plastu zase například lavičky, zatravňovací dlažba nebo plotové dílce.

Třídění
do kontejneru
Svoz
plastového odpadu
Třídicí linka
Zpracování surovin pro další výrobu
Nové produkty
z recyklovaných plastů
03

Kvíz

1 /

Kolik procent plastových obalů je ročně v ČR recyklováno a využito?

69%
42%

Musíte z PET lahve oddělit víčko, než ji vhodíte do kontejneru?

ne
ano

Kolik je v ČR kontejnerů na plasty?

206 445
51 000

Kolik kg plastů v průměru vytřídí jedna česká domácnost za rok?

37,8 kg
10 kg

Patří do kontejneru na plasty kelímky od jogurtů?

ano
ne

Kolik PET lahví z 10 se recykluje?

8
4

Co se typicky vyrábí při recyklaci PET lahví?

umělá vlákna
Obaly na sešity

Kolik PET lahví je potřeba k výrobě jedné fleecové bundy?

50
100

Co značí na obalu zkratka – PET nebo číslo 1?

polyethylentereftalát
určeno pro zvířátka

Patří do plastů silonky?

ne
ano

Tvé skóre:

/
04

Info

Plastografika

05

Čísla

Statistiky

1

kontejnerů
na plast

1%

Čechů třídí

1

tun plastů bylo
v minulém roce
vytříděno a recyklováno

06

Z natáčení

Vznik spotu

Víte, že i plast má vlastní příběh? Podívejte se na záběry z natáčení a přípravy videa.

Vaše adresa byla uložena