01

Video

příběh skla
02

Třídění
a recyklace

Třídění do kontejneru

Většina z Vás asi ví, že se sklo třídí do zelených kontejnerů. Pokud jsou k dispozici i nádoby bílé, třídíme do nich pouze čiré sklo. Někdy se můžete setkat s kontejnery zelenobílými, kam třídíme odpad dle pravidel: do zelené části barevné sklo a do bílé části čiré sklo. Užitečným rádcem na třídicích kontejnerech jsou samolepky, které obsahují podrobnější a konkrétní informace o třídění.

Svoz skleněného odpadu

Vytříděné sklo z barevných kontejnerů se sváží za pomoci speciální svozové techniky. Zvonovité kontejnery potřebují ke svému vyprázdnění nákladní automobil s hydraulickou rukou. Popeláři následně vytříděné sklo sváží na speciálně upravené plochy tzv. střepiště, kde se shromažďuje a čeká na převoz k dotřídění.

Třídicí linka – odstranění hrubých nečistot

„Dotřiďovací“ linky na sklo musejí zajistit velmi důkladné dotřídění, jedná se tedy o technologicky náročné provozy. První fází dotřídění skla je ale ruční odstranění nežádoucích nečistot a různých druhů odpadů, který do skla nepatří jako keramika, porcelán nebo zrcadla.

Třídící linka – finální dotřídění

Další cesta takto vytříděného odpadu vede do automatizované části linky, kde se sklo nejprve rozdrtí na střepy, které se dále čistí. K tomu slouží soustava vibračních roštů se vzduchovými tryskami pro odstranění papírových a plastových etiket a dalších nečistot. Kovové části se odstraní pomocí magnetických separátorů. Celý proces dotřídění je zakončen tzv. optickými separátory, které odstraní keramické střepy, kamínky, porcelán, kameninu a jiné nečistoty. Výstup z třídící linky je čistý skleněný střep připravený jako vsázka do sklářské pece.

Sklářská huť a výroba nových skleněných výrobků

Skleněné střepy se pak ve sklárně přidávají do sklářského kmene při výrobě nového skla. Nejčastěji se z připravené směsi vyrábějí skleněné obaly, jako jsou láhve na víno a pivo nebo dekorační předměty. Recyklace skla představuje značnou úsporu energie a primárních surovin, zejména křemičitého písku, který se nemusí vytěžit. Současně se snižuje produkce oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů.

Třídění do kontejneru
Svoz skleněného odpadu
Třídící linka odstranění hrubých nečistot
Třídící linka dotřídění a drcení
Sklářská huť a výroba nových skleněných výrobků
03

Kvíz

1 /

Patří porcelán do kontejneru na sklo?

ne
ano

Kolik procent recyklovaného skla může být obsaženo v novém skleněném výrobku?

100%
82%

Patří zrcadlo do kontejneru na sklo?

ne
ano

Kolik procent skleněných odpadů je v ČR ročně recyklováno a využito?

71%
51%

V jaké části dotřiďovací linky na sklo je umístěno optické čidlo pro odstraňování nečistot?

na konci
Na začátku

Jaké sklo nepatří do kontejneru na sklo?

Varné
tabulové

Kolik % vytříděného skla se přidává do vsázky pro nové skleněné výrobky?

60-85%
40-60%

Jaká barva nepatří mězi běžné barvy obalového skla?

Modrá
zelená

Patří autosklo do kontejneru na sklo?

ne
ano
*Autosklo sice nepatří do kontejneru na sklo, ale můžete jej odnést do sběrného dvora nebo do autoservisu.

Kolik tun skla se ročně sveze z obcí v ČR?

Přes 139 tisíc
Přes 50 tisíc

Tvé skóre:

/
05

Čísla

Statistiky

1

kontejnerů
na sklo

1%

Čechů třídí

1

tun skla bylo
v minulém roce
vytříděno a recyklováno

06

Z natáčení

Vznik spotu

Víte, že i sklo má vlastní příběh? Podívejte se na záběry z natáčení a přípravy videa.

Vaše adresa byla uložena