01

Video

příběh skla
02

Třídění
a recyklace

Třídění do kontejneru

Většina z Vás asi ví, že se sklo třídí do zelených kontejnerů. Pokud jsou k dispozici i nádoby bílé, třídíme do nich pouze čiré sklo. Někdy se můžete setkat s kontejnery zelenobílými, kam třídíme odpad dle pravidel: do zelené části barevné sklo a do bílé části čiré sklo. Užitečným rádcem na třídicích kontejnerech jsou samolepky, které obsahují podrobnější a konkrétní informace o třídění.

Svoz skleněného odpadu

Vytříděné sklo z barevných kontejnerů se sváží za pomoci speciální svozové techniky. Zvonovité kontejnery potřebují ke svému vyprázdnění nákladní automobil s hydraulickou rukou. Popeláři následně vytříděné sklo sváží na speciálně upravené plochy tzv. střepiště, kde se shromažďuje a čeká na převoz k dotřídění.

Třídicí linka – odstranění hrubých nečistot

„Dotřiďovací“ linky na sklo musejí zajistit velmi důkladné dotřídění, jedná se tedy o technologicky náročné provozy. První fází dotřídění skla je ale ruční odstranění nežádoucích nečistot a různých druhů odpadů, který do skla nepatří jako keramika, porcelán nebo zrcadla.

Třídící linka – finální dotřídění

Další cesta takto vytříděného odpadu vede do automatizované části linky, kde se sklo nejprve rozdrtí na střepy, které se dále čistí. K tomu slouží soustava vibračních roštů se vzduchovými tryskami pro odstranění papírových a plastových etiket a dalších nečistot. Kovové části se odstraní pomocí magnetických separátorů. Celý proces dotřídění je zakončen tzv. optickými separátory, které odstraní keramické střepy, kamínky, porcelán, kameninu a jiné nečistoty. Výstup z třídící linky je čistý skleněný střep připravený jako vsázka do sklářské pece.

Sklářská huť a výroba nových skleněných výrobků

Skleněné střepy se pak ve sklárně přidávají do sklářského kmene při výrobě nového skla. Nejčastěji se z připravené směsi vyrábějí skleněné obaly, jako jsou láhve na víno a pivo nebo dekorační předměty. Recyklace skla představuje značnou úsporu energie a primárních surovin, zejména křemičitého písku, který se nemusí vytěžit. Současně se snižuje produkce oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů.

Třídění do kontejneru
Svoz skleněného odpadu
Třídící linka odstranění hrubých nečistot
Třídící linka dotřídění a drcení
Sklářská huť a výroba nových skleněných výrobků
03

Kvíz

1 /

V jaké části dotřiďovací linky na sklo je umístěno optické čidlo pro odstraňování nečistot?

na konci
Na začátku

Kolik procent recyklovaného skla může být obsaženo v novém skleněném výrobku?

100%
82%

Jaká barva nepatří mězi běžné barvy obalového skla?

Modrá
zelená

Jaký je běžný limit nečistot na 100 kg skleněných střepů, z nichž se vyrábí recyklované sklo?

2g
20g

Kolik % vytříděného skla se přidává do vsázky pro nové skleněné výrobky?

60-85%
40-60%

Kolik přibližně cyklů plnění zvládne běžná pivní lahev?

40
10

Patří porcelán do kontejneru na sklo?

ne
ano

Jaké sklo nepatří do kontejneru na sklo?

Varné
tabulové

Patří keramika do kontejneru na sklo?

ne
ano

Kolik tun skla se ročně sveze z obcí v ČR?

Přes 116 tisíc
Přes 50 tisíc

Tvé skóre:

/
05

Čísla

Statistiky

1

kontejnerů
na sklo

1%

Čechů třídí

1

tun skla bylo
v minulém roce
vytříděno a recyklováno

06

Z natáčení

Vznik spotu

Víte, že i sklo má vlastní příběh? Podívejte se na záběry z natáčení a přípravy videa.

Vaše adresa byla uložena