01

Video

příběh skla
02

Třídění
a recyklace

Třídění do kontejneru

Většina z Vás asi ví, že se sklo třídí do zelených kontejnerů. Pokud jsou k dispozici i nádoby bílé, třídíme do nich pouze čiré sklo. Někdy se můžete setkat s kontejnery zelenobílými, kam třídíme odpad dle pravidel: do zelené části barevné sklo a do bílé části čiré sklo. Užitečným rádcem na třídicích kontejnerech jsou samolepky, které obsahují podrobnější a konkrétní informace o třídění.

Svoz skleněného odpadu

Vytříděné sklo z barevných kontejnerů se sváží za pomoci speciální svozové techniky. Zvonovité kontejnery potřebují ke svému vyprázdnění nákladní automobil s hydraulickou rukou. Popeláři následně vytříděné sklo sváží na speciálně upravené plochy tzv. střepiště, kde se shromažďuje a čeká na převoz k dotřídění.

Třídicí linka – odstranění hrubých nečistot

„Dotřiďovací“ linky na sklo musejí zajistit velmi důkladné dotřídění, jedná se tedy o technologicky náročné provozy. První fází dotřídění skla je ale ruční odstranění nežádoucích nečistot a různých druhů odpadů, který do skla nepatří jako keramika, porcelán nebo zrcadla.

Třídící linka – finální dotřídění

Další cesta takto vytříděného odpadu vede do automatizované části linky, kde se sklo nejprve rozdrtí na střepy, které se dále čistí. K tomu slouží soustava vibračních roštů se vzduchovými tryskami pro odstranění papírových a plastových etiket a dalších nečistot. Kovové části se odstraní pomocí magnetických separátorů. Celý proces dotřídění je zakončen tzv. optickými separátory, které odstraní keramické střepy, kamínky, porcelán, kameninu a jiné nečistoty. Výstup z třídící linky je čistý skleněný střep připravený jako vsázka do sklářské pece.

Sklářská huť a výroba nových skleněných výrobků

Skleněné střepy se pak ve sklárně přidávají do sklářského kmene při výrobě nového skla. Nejčastěji se z připravené směsi vyrábějí skleněné obaly, jako jsou láhve na víno a pivo nebo dekorační předměty. Recyklace skla představuje značnou úsporu energie a primárních surovin, zejména křemičitého písku, který se nemusí vytěžit. Současně se snižuje produkce oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů.

Třídění do kontejneru
Svoz skleněného odpadu
Třídící linka odstranění hrubých nečistot
Třídící linka dotřídění a drcení
Sklářská huť a výroba nových skleněných výrobků
03

Kvíz

1 /

Patří do kontejneru na sklo tabulové sklo z oken?

ANO
NE
*Pokud se sklo do kontejneru nevejde, je třeba jej zanést na sběrný dvůr.

Patří zlacená skla do kontejnerů na sklo?

ne
ano

Kolik tun skla je denně dotříděno na dotřiďovacích linkách?

Více než 475 tun
Více než 72 tun

Patří autosklo do kontejneru na sklo?

ne
ano
*Autosklo sice nepatří do kontejneru na sklo, ale můžete jej odnést do sběrného dvora nebo do autoservisu.

Do jakého kontejneru patří barevné sklo?

ZELENÝ
ŽLUTÝ

Patří zrcadlo do kontejneru na sklo?

ne
ano

Co se nejčastěji vyrábí z recyklovaného skla?

obalové sklo (láhve atp.)
skelná vata

Kolik tun skla se ročně sveze z obcí v ČR?

Přes 147 tisíc
Přes 50 tisíc

Patří keramika do kontejneru na sklo?

ne
ano

Do jakého kontejneru patří čiré sklo?

BÍLÝ
MODRÝ

Tvé skóre:

/
05

Čísla

Statistiky

1

kontejnerů
na sklo

1%

Čechů třídí

1

tun skla bylo
v minulém roce
vytříděno a recyklováno

06

Z natáčení

Vznik spotu

Víte, že i sklo má vlastní příběh? Podívejte se na záběry z natáčení a přípravy videa.

Vaše adresa byla uložena